Taftish komissiyasi to’g’risida Nizom

Taftish komissiyasi to’g’risida Nizom