Homiylik va begaraz yordam kursatish tugrisidagi Nizom

Homiylik va begaraz yordam kursatish tugrisidagi Nizom